Medlemsutskick

Välkomna på 1 maj-möte med Fi Malmö där vi kommer att diskutera och planera inför 1a maj.

IDAG! 1e april 17:00-19:00, ABF-Malmö
10e april 17:00-19:00, ABF-Malmö
16e april 17:00-19:00, ABF-Malmö

Självklart kommer det bjudas på vegansk fika och inte minst är mötet en fin möjlighet att träffa andra F!or.

Medlemskap krävs ej men du kan stödja organisationen så att vi kan fortsätta vår aktivism genom att bli medlem via följande länk:

https://feministisktinitiativ.se/bli-medlem/

Välkomna in i den rosa värmen! 💚🦋 


Kallelse till F! Malmös årsmöte 31/3-2019

OBS! nytt datum

Datum: 31/3-2019

Plats:  Sofielunds folkets hus, Rolfsgatan 16

Tid: 14.30- 18.00

Varmt välkomna till F! Malmös årsmöte. Till årsmötet är alla F! Malmös medlemmar välkomna och ges möjligheten att påverka hur föreningen ska utvecklas <3 På årsmötet väljs bland annat ny styrelse, revisorer, årsmötet ska också ta ställning till förslaget på verksamhetsberättelsen och årsredovisning som tillsammans med verksamhets/budgetplan finns bifogad i kallelse som skickats ut per mail till samtliga av F! Malmös medlemmar. Självklart kommer det bjudas på fika och inte minst är årsmötet en fin möjlighet att träffa andra F!or <3 

Motioner

Om du vill motionera om exempelvis ändringar i stadgarna eller verksamhetsberättelsen ska motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 17/3 och skickas sedan ut till resterande medlemmar  med eventuellt svar från styrelsen söndagen den 24/3. Motioner skickas till malmo@feministisktinitiativ.se. Se bifogad motionsmall. 

Stadgar: 

F! Malmös stadgar hittar du via följande länk: https://fimalmo.se/resources/STADGAR%20FÖR%20FEMINISTISKT%20INITIATIV%20MALMÖ%202017.pdf

Förslag till dagordning: 

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av två justerade tillikarösträknare
 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Föreningens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod 
 10. Motioner och förslag till stadgeändringar
 11. Val av styrelsen
 12. Val av två revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga val (sammankallande i utskotten, etc)
 15. Övriga frågor 

 

Varmt välkomna på årsmöte <3  

Hälsningar F! Malmö styrelse, 

 

EGEN POST PÅ HEMSIDAN: (Uppdatera den nuvarande posten om att söka till styrelsen då nomineringstiden utökats:) 

Sök till F! Malmö styrelse!

Valberedningen öppnar upp ansökningsmöjligheten till Malmö F!’s styrelse några veckor till då vi vill ge så många som möjligt chansen att söka till vår underbara organisations styrelse. 

Brinner du för feminism och antirasism? Är du en höjdare på att skriva artiklar eller organisera demonstrationer? Är du kanske intresserad av organisationsutveckling? Och/eller hade du älskat chansen att få sitta som kassör och lägga budgetar för en organisation som bara växer? Tveka då inte att nominera dig själv genom att fylla i formuläret nedan.

Vi gör det tillsammans som vi brukar säga och ingen tidigare styrelseerfarenhet behövs, annat engagemang och viljan att vara med i utvecklandet av vår feministiska och anti-rasistiska organisation väger in precis lika mycket.

Om du känner någon du tror skulle passa för detta så nominera personen i fråga (med dennes samtycke såklart)! 

Deadline 17/03/19

- Länk:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdWhmPK8GpT3Q1_U…/viewform…

 

EGEN POST PÅ HEMSIDAN: 

<3 På gång i F! Malmö <3

3/3 Banderollworkshop inför 8 mars!

Vi kommer att måla plakat och den stora banderollen som partiet kommer att ha med till Internationella Kvinnodagen!

Plats: Underverket, Hasselgatan 8.

Tid: 18-21

Länk till facebookevent: 

https://www.facebook.com/events/1993049817665076/


6/3 F!lmkväll med F! Malmö!

Kom så ser vi på film tillsammans för att peppa inför 8 mars! Försnacket kommer att skötas av EU-kandidaten Toktam Jahangiry om hennes bakgrund som aktivist.

 

Plats: Underverket, Hasselgatan 8

Tid: 18-21

 

länk till facebookevent: 

https://www.facebook.com/events/2304109719647385/

 

8/3 Internationella kvinnodagen
Den 8 mars hyllar vi kvinnors kamp över hela världen med en stor demonstration och härligt efterhäng på Inkonst i Malmö. Vi samlas klockan 17:00 på Gustav Adolfs Torg och demonstrerar tillsammans till Möllevångstorget. Dörrarna till kvällseventet på Inkonst öppnas kl 19.00

Årets paroll är:
Internationell solidaritet
Feminister världen över, förena er!

Länk till facebookevent: 

https://www.facebook.com/events/545011579314048/

Det är vårt ansvar att återskapa förtroendet

                                                                                                         21 juli 2018

Feministiskt initiativ på god väg mot 2 miljoner 

                                                                                                        19 juli 2018

Vår syn på konflikten mellan Israel och Palestina

                                                                                                        19 juli 2018

Regeringen är beredda att införa ett förbud mot rasistisk organisering

                                                                                                     13 juli 2018

F! i ny rapport: ”Så vill vi omfördela resurser som i dag läggs på militär säkerhet”

                                                                                                    3 juli 2018

© Copyleft F! Malmö