Kallelse// Medlemsmöte 20/12 //Val av kongressombud

Bästa Malmöfeminister!  

F! Malmö kallar till medlemsmöte för nu är det dags att välja ombud för F! Malmö till den nationella kongressen och valkonferensen <3 som denna gång hålls i Sundsvall 8-10 februari. Det kommer bli en rolig, intensiv och intressant helg där Feministiskt initiativs politik står i centrum. Bland annat ska EU-valplattformen och motioner som inkommit från medlemmar behandlas. Det ska även väljas och fastställas lista till valet till Europaparlamentet, väljas en ny partistyrelse samt partiledare, partisekreterare, revisorer och valberedning.
 
F! Malmö har fått 13 ombudsplatser och vi kallar nu till medlemsmöte den 20/12 kl 18.00 på Underverket, Hasselgatan 8 för att välja vilka som ska åka som ombud från F! Malmö. Vi kommer bjuda på glögg och fika från kl 17.30 så kom och träffas, pratas och umgås en stund innan medlemsmötet börjar <3 Varmt välkomna! 

 Vill du vara ombud? 📣

 Skicka din nominering av dig själv eller någon annan(OBS! nominerar du någon annan måste denna ha tackat ja till nominering) till malmo@feministisktinitiativ.se det kommer också gå att nominera sig på plats på medlemsmötet. Alla nominerade presenterar sig på plats på mötet. Om du inte kan närvara ber vi dig skicka med en presentation i din nominering som kan läsas upp på mötet där du berättar, vem du är? ålder? varför du vill åka på kongressen? Om du har någon/några särskilda frågor du brinner för?  

 F! Malmö eftersträvar en bred representation hos ombuden. Ta gärna del av vår Handlingsplan för intersektionalitet som hjälper oss att förankra och tillämpa intersektionalitet inom vår organisation: https://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2018/08/intersektionalitet-i-praktiken_8.pdf 

 OBS! Information om ersättning från F! Malmö för resa, boende mm kommer ut i samband med nästa veckobrev.

 F! Malmö stadgar ang val av ombud till kongressen

"§ 13 Val av ombud till Feministiskt initiativs kongress

Kongressombuden väljs vid medlemsmöte. Ett intersektionell perspektiv ska appliceras. Utöver ombuden väljs ersättare, som blir ombud om någon av ombuden får förhinder att delta vid kongressen. Ersättarna ska rangordnas, och ersätter ombud i ordningsföljd från första ersättare och nedåt. Processen får inte gå emot nationella eller regionala riktlinjer. Rätt att delta vid detta val har alla medlemmar i Feministiskt initiativ Malmö som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området och som betalt medlemsavgift senaste 14 dagar innan val av kongressombud förrättas. Kallelse ska skickas till organisationens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e- postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före valet av ombuden"

 Förslag till dagordning:

 Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerar tillika rösträknare
Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av ombud till nationella kongressen
Övriga frågor
Mötet avslutas.

 Mer information om Kongressen har skickats ut via F! Nationella via mail. Men vi vill här ändå påminna om möjligheten att vara volontär på kongressen här: 

 VOLONTÄRER SÖKES TILL KONGRESSEN
Vi söker dig som vill hjälpa till med praktiska uppgifter innan och under kongressen och valkonferensen i Sundsvall den 8-10 februari. Gruppen kommer att vara ansvarig för garderob, entré, inköp, trivsel, barnpassning, tillgänglighet och hantera ärenden vartefter de dyker upp.

Är du kreativ, har ett eget driv och vill göra en praktisk insats? Skriv ett mail till kongress@feministisktinitiativ.se där du berättar lite om dig själv och vad du skulle vilja bidra med. Som volontär behöver du inte betala kongressavgiften. Eventuella kostnader för resor ersätts. Det är en fördel om du bor i närheten. Inga förkunskaper krävs. Anmäl intresse så snart som möjligt, senast den 18 december.

På gång F! Malmö: 

                                                                         TACK FÖR ATT NI RÖSTADE PÅ OSS!

 

Det var med tunga hjärtan vi mottog valresultatet för en vecka sen - 1,9% gör att vi tyvärr får lämna arbetet i Malmö kommunfullmäktige de kommande fyra åren. Men tro oss, det är ett temporärt uppehåll!  

Vi vet att Malmö behöver feministisk och antirasistisk politik. Vi står ödmjuka inför utmaningen att fortsätta förbättra vår organisation och politik, så att vi om fyra år står bättre rustade för att åter få förtroende att driva på för förändring i kommunfullmäktigesalen. 

 Kampen fortsätter dock utanför. Tillsammans tar vi oss an patriarkala, rasistiska, homofoba, xenofobiska, exkluderande strukturer och förändrar Malmö till det bättre. Med eller utan mandat står vi fast beslutna att kämpa för en jämlik, solidarisk och hållbar framtid för hela Malmö. Alla dagar.

 Tack ni tusentals som röstade på oss. Tack för ert förtroende och er framtidstro.
Nu vilar vi en vecka till, men sen fortsätter vi.

 Vill du vara med? Välkommen på soppa och politiskt rehab nästa söndag kl 18.30 på Underverket!

https://www.facebook.com/events/237983380228520/ 

 Rosa hälsningar

Fi Malmös kommunkandidater 2018

Vår politik

KAMPEN FORTSÄTTER! 

 stadgar

Här kan du hitta F! Malmös styrdokument och andra typer av dokument.
 

OM F! MALMÖ

Vi förstärker de mänskliga rättigheterna, vi förnyar politiken och vi förändrar makten. Feministiskt initiativ är en demokratirörelse.

STYRELSEN

 För att kontakta styrelsen mejlar du till malmo(at)feministisktinitiativ.se

powered by itscollege.se