HÅLLBAR UTVECKLING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR VÄLFÄRD

Vi ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor.


       F! arbetar för att:
  • Fi ska verka för att Sverige driver att Romstadgan kompletteras med brottet miljömord (ecocide).
  • Fi ska verka för att skyddet för för rödlistade arter ska återinföras i Miljöbalken.
  • Fi ska verka för att mineral- och skogsvårdslagen inte ska särskiljas från Miljöbalken.
  • Fi ska verka för att försiktighetsprincipen i Miljöbalken stärks.

© Copyleft F! Malmö