Tilde Sand

Vem är du? 
Jag är heter Tilde Sand och är en 18-årig Malmöbo som precis tagit studenten. Jag har läst tre år av media och foto på gymnasiet, vilket jag gärna sysselsätter mig med utanför skolan också. Politiken och feminismen kom jag i kontakt med som 14 åring på högstadiet, där jag förstod vikten av att stå upp för mänskliga rättigheter. Dagligen mötte jag motstånd när jag försvarade de mänskliga rättigheterna, därför valde jag att engagera mig partipolitiskt för jag ville vara med och förändra på riktigt. Jag engagerade mig därför i UF! där jag suttit på nästintill alla olika styrelseposter fram till 2017, då jag bestämde mig för att kandidera till F! Malmös styrelse där jag nu sitter som suppleant.

Varför F!? 
F! är partiet där jag alltid känt mig hemma. Som 14-åring sökte jag efter en trygg plats fritt från patriarkatet. Den tryggheten gav UF! och F! mig och gör än idag. Eftersom jag tror på intersektionell feminism är F! det rätta partiet. I F! syns inte bara den intersektionella feminismen på papper, utan också i praktiken. På så sätt är det partiet där en riktig förändring känns möjlig. 

Har du någon hjärta fråga? 
Jag tycker inte att någon specifik fråga är viktigare än någon annan. De frågor som berör mig mest för tillfället handlar om våld i alla former men särskilt specificerat på mäns våld mot kvinnor. Frågor kring migration/integration och HBTQIA ligger mig också varmt om hjärtat. 


F! Malmö

© Copyleft F! Malmö