Reza Sharifi

Vem är du?

Jag är en 32 åring Malmöbo, beteendevetare, socialarbetare och poet. På vardagar arbetar jag som sektionschef på ett av Malmö stads HVB verksamheter och möter dagligen både medarbetarna och ungdomar som vi arbetar med för att stödja i inkluderingen i den gemenskap som vi kallar för svenska samhället. Förutom min kandidat i Social Antropologi har jag studerat några fler ämnen som kulturvetenskap, humansekologi och stilla havets studier samt planerar för framtida studier.

Jag och min närmaste familj flyttade till Sverige för ca 19 år sedan. Min personliga erfarenhet av att befinna mig i ett nytt samhälle och ny kontext av sociala relationer och koder samt andras livsberättelser/kunskap och erfarenheter använder jag i mitt arbete och vardag för att synliggöra rasism och diskriminering.

Varför Fi?

Jag har alltid sett klasskampen som en självklarhet. Att likvärdighet och likabehandling ska vara grunder som ett samhälle bygger på är någonting som synliggörs när en inte ställer sig likgiltigt till sociala och ekonomiska orättvisor. Men jag anser också att klasskampen brister i att se att även inom klasser finns orättvisor som synliggörs genom det intersektionella analys och perspektivet. 

Fi för mig är det partiet som har sin grund byggt på feminism, intersektionalitet och antirasism vilket gör det till det självklara alternativet för mig nu när jag har valt att engagera mig partipolitiskt.

Har du någon hjärtefråga?

Politik är för mig mer än fördelning av resurser här och nu och planering av framtida resursfördelningar. Jag ser politik som en värdegrundskompass som ska leda oss mot vår vision om ett samhälle som ska vara byggt på en annan gemenskap än det nuvarande. Ett samhälle som är inkluderande där den med störts behov inte möts av stängda dörrar och orimliga krav.

De politiska frågor som jag har mest kunskap om och känner att jag kan bidra med i kommunfullmäktige är arbetsmarknadsfrågor (bland annat arbetstidsförkortning), skattepolitik, migration/integration och inkludering och antirasism. Jag anser inkludering och integration som det starkaste redskapet mot rasism. 


F! Malmö

© Copyleft F! Malmö