Jonna Böhler

 Vem är du?

Jag är 28 år och är mammaledig lärarstudent. För mig är politiken nödvändig, den är som luft. Men att få göra politik, vara en del av en rörelse för förändring, är också något jag älskar och tycker är jätteintressant. Jag har erfarenhet av olika former av politiskt arbete både i och utanför partipolitiken. Jag har varit engagerad i F! Malmö länge och just nu representerar jag F! på kommunal nivå i nämnd samt i kommunfullmäktige. 

Varför Fi?

För att jag ser att det behövs en feministisk, intersektionell och antirasistisk röst som står upp för de mänskliga rättigheterna och som motsätter sig militarismen och talar om nedrustning och mänsklig säkerhet istället för nationens säkerhet. 

Har du något hjärtefråga?

För mig är det viktigt hur vi gör politik. Fi är en del av en stor intersektionell antirasistisk och feministisk rörelse och samarbetet och solidariteten med denna rörelse är mycket viktigt när vi sitter i kommunfullmäktige. Jag trivs i, drivs av och vill se en politik som inte är bekväm och vågar ha visioner. Jag vägrar acceptera det snäva medborgarskapet och nationsgränser som enda utgångspunkt och gräns för politiken. Jag brinner särskilt för en värld utan gränser, mänskliga rättigheter, social rättvisa. Kommunala frågor som solidarisk socialtjänst, bostad för alla och jämlik skola är extra viktiga för mig. 

 


F! Malmö

© Copyleft F! Malmö