Vem är du? 

Jag är en 18-årig tjej, jag tar studenten till sommaren och är en människa med många bollar i luften. Jag har tidigare suttit i Unga Feministers nationella styrelse och varit aktiv inom både Unga Feminister och Fi. På fritiden gillar jag att dansa och kolla serier. Jag skulle gärna resa mer i framtiden men just nu försöker jag bara balansera vardagen och satsa på politiken.

Varför Fi?
Jag tror på mänskliga rättigheter och en öppen värld fri från diskriminering, därför blev det självklart att jag skulle engagera mig i Fi. I dagens politiska klimat tycker jag att det är extremt viktigt med en motpol till den rådande högerradikaliseringen. Fi är det enda parti i Sverige som alltid utgår från människors bästa när det gäller politiska beslut. Mänskliga rättigheter är alltid i fokus, något som är extremt viktigt för en human politik. När andra partier talar om ekonomisk tillväxt talar Fi om en värld och ett samhälle för alla. Fi behövs för att ändra synvinkeln i politiken. Det märks extra tydligt när det gäller jämställdhets och asylfrågor. När andra partier vänder ryggen ställer vi oss upp och tar kampen. 

Har du något hjärtefråga? 
Jag tycker det är så himla svårt att välja en hjärtefråga, men allt som rör unga människor engagerar och intresserar mig. Jag har själv erfarenhet och har många i min närhet som har lidit av psykisk ohälsa på grund av de höga krav som i dag finns i samhället och skolan på unga. Jag brinner också mycket för att lyfta unga i alla frågor, vi kan inte tala om någon fråga och bara tala om medelålders vuxna, vi måste alltid ta med alla, även unga .Jag tycker det är extremt viktigt att alla unga ska utbilda sig och få en utbildning som passar dem för att sedan kunna ta sig ut i arbetslivet. I dagens läge är även migrationsfrågor extremt viktiga, eftersom det faktiskt handlar om liv och död. Många hamnar i utanförskap och blir utvisade för att systemet inte är tillräckligt bra i dagens läge, det är jag trött på. 

F! Malmö

© Copyleft F! Malmö