Våra politiker

STYRELSEN

Stående från vänster: Sanne Petersson (suppleant), Linus Fast (ledamot), Adam Nilsson (vice kassör), Sara Häll (ledamot), Melissa Tan (sekreterare), Mirela Vehabovic (kassör).
Sittande från vänster: Joel Boni (ordförande), Christine Plathner (ordförande), Nina Wiander (suppleant och ordförandestöd).
Saknas på bilden gör Tilde Sand (ledamot).

KONTAKTA STYRELSEN

E-mail: malmo@feministisktinitiativ.se

 

 

Kommunfullmäktigeledamöter

Katerin Mendez

Katerin Mendez
Katerin är en av personerna som idag sitter i kommunfullmäktige efter Feministiskt initiativs historiska val 2014. Hon är socionom och jobbar som kurator på en gymnasieskola här i Malmö. Trots sin korta tid inom Fi har hon hunnit sitta i den nationella partistyrelsen mellan 2013-2015 och som ordförande i Fi Malmö. Hon sitter som enda förtroendevalda från Fi, på ett grönt mandat i beredningen för socialpolitik och individomsorg i Sveriges kommuner och Landsting. I kommunen är hennes fokusfrågor bostadspolitik, socialpolitik, utbildningspolitik samt barn och ungas rättigheter.

Kontakt: katerin.mendez@feministisktinitiativ.se
                0739 – 25 20 29
Här kan ni följa Katerin: www.katerinmendez.se.

 

Lisa Rydje

Emelie Bardon

Jonna Böhler