Feministiskt initiativ Malmö

Malmö behöver mer feminism!

VÅR IDEOLOGI ÄR ANTIRASISTISK FEMINISM

Feministiskt initiativ Malmö arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla i Malmö. Vi vill att rätten till god hälsa, bostad, säkerhet och utbildning ska gälla alla som är här.

Därför arbetar vi för att förbättra förhållandena för de EU-medborgare som blir utsatta av dagens system, garantera att nyanlända elever får rätt till sin skolgång och verkar för att behov och kompetens – inte namn eller kontakter – ska ge bostad och jobb. Vi tror på ett välkomnande Malmö med öppna gränser, med basinkomst och gröna bussar utan biljetter.

Vi vill att våra gemensamma pengar ska användas till att bygga en jämlik och demokratisk stad. Det arbetar vi för hemma, på demonstrationer och i Malmö kommunfullmäktige. Följ vårt förändringsarbete!

VI GÖR DET TILLSAMMANS!

Feministiskt Initiativ Malmö är en folkrörelse. Det vi ger av vår tid och vår vilja utgör tillsammans vår feministiska organisation. Din kunskap och dina erfarenheter gör skillnad. Din kraft behövs för att skapa alternativen. Läs här om du vill engagera dig!

humanitära visum fiFÖRENINGEN

F! Malmö är en kommunförening inom Fi-Skåne, som i sin tur är en regional sektion i Feministiskt initiativ. Du som är medlem i Feministiskt initiativ och bor i Malmö blir automatiskt medlem i F! Malmö.

F! Malmö drivs av engagerade medlemmar som ordnar studiecirklar, skriver politik, anordnar föreläsningar och demonstrationer. Att vi är många som engagerar oss tillsammans på olika sätt är avgörande för att F! Malmö ska växa och nå ut till alla delar av Malmö. Verksamheten hålls samman av en styrelse som väljs vid årsmötet av föreningens medlemmar. Undrar du vilka som sitter i styrelsen, läs om våra representanter här.

Vill du veta vad vi tycker i olika frågor, läs in dig på vår politik!

Du får gärna stödja F! Malmö ekonomiskt!
Plusgiro: 209899-4