Kommunfullmäktige och F!

2014 ställde F! Malmö upp i kommunvalet och fick 3,23 % röster. Det innebär att vi nu har två Fior som är representerade i kommunfullmäktige plus två ersättare. Kommunfullmäktige är Malmö kommuns högst beslutande organ och har 61 ledamöter. Feministiskt initiativ är inte en del av den styrande majoriteten utan sitter i opposition.

FÖRSTA TIDEN I FULLMÄKTIGE

Från och med F! Malmös inträde i kommunfullmäktige 2014 och fram till sommaren 2016 författade vi sammanfattningar av alla fullmäktiges sammanträden med fokus på våra egna politiska förslag och inlägg i debatten. Sedda tillsammans skapar de en berättelse om ett nytt spirande feministiskt parti som tar plats i den lokala politiken. Flera av våra sammanfattningar innehåller även dokumentation i form av filmklipp, bilder och artikelurklipp. Här har vi samlat alla ingresser, klicka på länkarna för att läsa texterna i sin helhet.

Möte 22 juni 2016

Linda Hiltmann tog upp lokala perspektiv på den nya asyllagstiftningen i en debatt om delårsrapporten. Hen frågade vad vi tar oss råd med som samhälle i ett Malmö som tvärt om från att gå på knäna går med ekonomisk vinst. Vad behöver vi avsätta pengar till nu när lagen kommer att öka asylsökandes psykiska ohälsa. Idag såg vi vår motion om könsneutrala titlar gå igenom, ett tydligt feministiskt avtryck i Malmö stad. Den debatten fördes av Mitra Seifrabiei och Lisa Rydje. Lisa Rydje lämnade även in en motion om vegetabilisk utgångspunkt i skolmat i samband med en avrapportering av en matsatsning på Nya Latinskolan, som inte förhöll sig till kommunens styrdokument om hållbar mat. Läs hela rapporten…

nyheter 24tjänstemän Metro

 Möten 28 april och 26 maj 2016

Tre av våra motioner har varit uppe för debatt i kommunfullmäktige. Linda Hiltmann debatterade kompensationen för karensdagen för förskolepersonal, Lisa Rydje debatterade för information på rätt språk enligt socialtjänstlagen för socialt utsatta EU-medborgare och rätten till värdiga boendealternativ vid eventuella avhysningar. Läs hela rapporten…

Möten 3:e och 31:a mars 2016

I mars var det två Kommunfullmäktigemöten i Malmö. Där har vi debatterat utifrån feministiska visioner för hur människor ska kunna röra sig i Malmö, hur de statliga pengarna för mottagandet av personer på flykt ska fördelas, hur politikers arvoden ska se ut och vem som har trovärdighet att föra ett samtal om mobbning. Läs hela rapporten…

Möte 4:e februari 2016

På årets första Kommunfullmäktige deltog alla F! Malmös ledamöter: Lisa Rydje ställde en ”enkel fråga” om Kommunfullmäktiges egna bjudningar ska formas efter miljömålen, Mitra Seifrabiei kommenterade nya planen för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Katerin Mendez diskuterade motionen om att könsneutrala beteckningar så som ”tjänsteperson” ska bli standard och Linda Hiltmann deltog i den återkommande debatten om utförsäljningen av den kommunala marken. Läs hela rapporten…

Möte 10:e december 2015

Fi Malmö representerades under mötet av ledamöterna Linda Hiltmann och Lisa Rydje. De svarade an på en punkt om Malmö stads merkostnader för mottagandet av människor på flykt, nya riktlinjer för missbruks- och beroendevård i kommunen och en utredning om möjligheten att starta ett kommunalt byggbolag. Dessutom lämnades en ”enkel fråga” in som handlar om miljömål och hur Kommunfullmäktige ska arbeta för att uppnå dem. Läs hela rapporten…

Möte 19:e november 2015

På mötet representerades Fi Malmö av ledamöterna Lisa Rydje och Katerin Mendez. Eftersom sammanträdet behandlade både en ”enkel fråga” och en motion av Katerin för att kommunen ska ta ansvar för att fattiga romska EU-medborgare ska få tillgång till samhället utifrån sina lagliga och mänskliga rättigheter, hade en stor grupp av direkt berörda invånare mobiliserat till sammanträdet. Alla Malmös ledamöter möttes vid ingången av de vars livsvillkor de beslutar om med knapptryckningarna. När mötet började var åhörarläktaren fullsatt. Läs hela rapporten…

Skärmavbild 2015-12-07 kl. 19.23.38 Skärmavbild 2015-12-07 kl. 19.25.17 Skärmavbild 2015-12-07 kl. 19.24.40

Möte 29:e oktober 2015

På mötet representerades Fi av Lisa Rydje och Katerin Mendez. Tillsammans ställde de krav på kommunens mottagandet av ensamkommande barn på flykt, lämnade in två motioner för att förbättra livsvillkoren för- och stoppa avhysningarna (vräkningarna) av socialt utsatta romska EU-medborgare från boplatsen i Sorgenfri, gjorde motstånd mot rasistiskt språkbruk i debatten och drev ett tillgänglighetsperspektiv på kommunfullmäktige. Läs hela rapporten…

Möte 1:a oktober 2015

På mötet representerades Fi av Linda Hiltmann och Lisa Rydje. Under sammanträdet synliggjorde Feministiskt initiativ exempelvis kriminaliseringen av uttryck för fattigdom, kontrollen av arbetstagare genom GPS och att det nuvarande marknadsekonomiska beteendet hos kommunala bolag inte går ihop med riktlinjerna för jämställd sponsring. Läs hela rapporten…

Se filmklipp!

Möte 3:e september 2015

Bland annat diskuterades en ny plan för kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Vi påtalade bl.a att planen saknar ett transperspektiv som motsvarar gruppens utsatthet, att fokus behöver ges till tjejjourer i de förebyggande åtgärderna och genuspedagogik i skolan. Läs hela rapporten…

Möte 29:e april 2015

Närvarande för Fi: Katerin Mendez och Linda Hiltmann

Under detta mötet framställde vi bland annat frågor om jämställdhetsintegrering i Malmö stad och om hastighetsbegränsande insatser längs med de centrala huvudlederna i Malmö.

Möte 5:e februari 2015

På plats för F! var Katerin Mendez, Ulf Rosvall och Lisa Rydje. Läs hela rapporten…