post

Stöd Kontrapunkt!

När Malmö stads “trygghetsnät” visat sig inte vara till för alla invånare har Kontrapunkt varit där, som en liten ö i det stora havet, och visat att när allt känns hopplöst, när en inte ser en väg ut, så finns det en varm och trygg plats. En plats där volontärer dag och natt arbetar för att Malmö ska vara vad det borde vara, en solidarisk stad öppen för alla. Kontrapunkt är en kulturförening som bildades för nio år sedan med mål att först och främst vara en fristad för kulturutövning. Fi Malmö ser att Kontrapunkt har tagit ett enormt ansvar i det som vi anser bör ligga innanför välfärdens ramar, en välfärd som inte endast ska tillhöra medborgare utan alla invånare. Att kontrapunkt, utan kommunalt stöd, tagit detta medmänskliga ansvar bör absolut inte förstås som en självklarhet för en kulturförening. När politisk ovilja och byråkrati stoppar medmänsklighet och ansvarstagande, så är det inte den visade solidariteten som bör brytas ner utan det är bromsklossen för den att växa som måste tas bort. För ansvaret försvinner inte bara för att en blundar för det. Kontrapunkt har dessutom, trots allt motarbete de stött på, visat att solidaritet inte är en bristvara utan att det som krävs är en plats för den att uttryckas på. Vi är många som fylls med hopp av att se och få vara med i Kontrapunkts arbete. Att se den kraft som kan skapas i att göra något tillsammans.Att det är möjligt att förändra. Kontrapunkt har ideligen visat att det som av Malmö stad framställts som ogenomförbart faktiskt är görbart. När de tagit detta ansvar för vårt samhälle har de också visat att det är möjligt att skapa en plats där alla får plats. Kontrapunkt har visat att Malmö inte bara är en del av världen, utan att vi även tänker vara det i praktiken.

Vi vill lyfta och uppmärksamma den rörelse Kontrapunkt är och det engagemang som fått skapats hos Kontrapunkt och spridits i vår stad. Det är en plats där det samhälleliga engagemanget fått ett resultat, något så viktigt för ett samhälle. Att som invånare vara en del av det som händer och möjligheten till att just vara en del i detta skeende. Det är därav med sorg vi fått konstatera att Kontrapunkt har tvingats stänga och att en stor del av Malmös solidaritetsrörelse har förlorat en trygg plats att vara på och verka ifrån.

Den förmåga till organisering som Kontrapunkt uppvisat, till exempel hösten 2015 när människor på flykt kom till vår stad och Kontrapunkt öppnade upp sina dörrar eller som när Malmö stad avhyste de romska EU-medborgarna från boplatsen på Sorgenfri. Att erbjuda tak över huvudet, en varm matbit och tillgång till något så basalt som rent vatten och toaletter till människor i nöd är något Malmö stad tydligen misslyckats med men som Kontrapunkt lyckats erbjuda. Denna förmåga till organisering är något som Fi Malmö anser att Malmö stad skall använda som lärande exempel. Fi Malmö anser att Kontrapunkt och den verksamhet inom Kontrapunkt som täckt upp för kommunens brister måste få lov att finnas kvar. I en situation som denna då en plats och förening som tagit så mycket ansvar och bidragit till Malmö på det sätt som Kontrapunkt gjort riskerar att försvinna, borde Malmö stad som första steg fråga sig, vad kan vi göra? Kan vi erbjuda annan lokal? Vilka invånare i vår stad kommer drabbas när Kontrapunkt tvingas stänga? Och hur ska kommunen nu bättre sent än aldrig ta sitt ansvar?

Adam Nilsson, Styrelseledamot F! Malmö
Jonna Böhler, Ersättare i Arbetsmarknad- och socialnämnden för F! Malmö

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/stoed-kontrapunkt-2032338

post

Jonna Böhler håller tal på manifestationen ”Utan solidaritet stannar Sverige”


”Hej alla och tack till er som arrangerat denna mycket viktiga manifestation och dagens strejk ”Utan solidaritet stannar Sverige”

Jag heter Jonna Böhler och kommer från Feministiskt initiativ. Jag vill idag prata om våra mänskliga rättigheter, om solidaritet och om demokrati.

Vi har länge sett hur mänskliga rättigheterna långsamt, men säkert urholkas. Inte minst genom att rätten till asyl åsidosätts. Det är när människor flyr för sina liv som respekten för rätten till skydd är som allra viktigast. Att se till så att mänskliga rättigheter uppfylls är inte något som kan diskuteras. Det är något vi i alla lägen måste praktisera. Allt annat är ett hot mot demokratin.

Det är ett hot mot demokratin för att sverige som demokratiskt land antagit de mänskliga rättigheterna. Det är ett hot mot demokratin också för att de av oss som idag utsätts för den fruktansvärda asylpolitiken, de av oss som blir omflyttade  från kommun till kommun med några timmars varsel, de av oss  som slits upp från sociala kontaktnät och skola, de av oss som tvingas leva under den ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär. Ni förnekas rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, en rättighet som omfattar rättigheter som social trygghet, fysisk och psykisk hälsa och utbildning.

Detta är rättigheter som på regeringens hemsida om de mänskliga rättigheterna anges som nödvändiga för en fungerande demokrati.  Det skrivs att det ”krävs en viss basnivå av materiell standard för att den enskilde ska ha kraft och råd att utöva sina politiska rättigheter”. Jag ville prata om demokrati för att möjligheten att påverka den politik som just nu drabbar så hårt görs mindre för de av oss som drabbas hårdast.

En bra början för att stärka de mänskliga rättigheterna och stärka barnrätten är att genomföra de krav vi idag strejkat för, möjliggör familjeåterförening, stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande barn på flykt, ge permanenta uppehållstillstånd som norm, ge amnesti till alla ensamkommande barn.  Stoppa sveriges finansiering av krig!

Jag vill även prata om solidaritet för att Solidaritet är något vi i dessa tider behöver praktisera!  För att solidaritet innebär att kollektivt ta ansvar för något. De av oss som har privilegiet att ha dessa rättigheter, vi måste visa att de av oss som nu fråntas rättigheter inte står ensamma! Vi står bredvid, redo att fortsätta försvara ALLAS mänskliga rättigheter! För vi vet att utan solidaritet stannar inte bara sverige! Utan solidaritet stannar världen!

Tack!”

 

post

Vi kommer alltid att försvara barns och mänskliga rättigheter

Vi ställer oss självklart bakom strejken “Utan solidaritet stannar Sverige”.
En strejk med kraven:

1. Möjliggör familjeåterförening
2. Stoppa gränskontrollerna
3. Stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn
4. Rösta nej till EU:s asylpaket
5. Säkra flyktvägar
6. Stoppa Sveriges finansiering av krig
7. Stäng alla förvar
8. Se till människors skyddsbehov, inte arbetsförmåga
9. Permanenta uppehållstillstånd som norm och amnesti till ensamkommande barn
10. Stoppa rasismen – ta rasismens våld på allvar!

Vi ser hur de mänskliga rättigheterna och inte minst rätten till asyl åsidosätts. Det är när människor flyr för sina liv som respekten för rätten till skydd är som viktigast. Att se till så att mänskliga rättigheter uppfylls är inte något diskuterbart utan något vi i alla lägen måste praktisera, allt annat är ett hot mot demokratin. Därför är det självklart för oss att backa strejken som bland annat kräver säkra flyktvägar, att se till människors skyddsbehov och inte arbetsförmåga, stänga alla förvar och stoppa Sveriges finansiering av krig.” – Katerin Mendez, Gruppföreträdare i Fi Malmö

Politiker har en plikt att driva och praktisera den politik de pratar om. När regeringen säger sig ha som avsikt att göra barnkonventionen till lag, måste de även praktisera det genom att bland annat möjliggöra familjeåterförening, stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn, ge permanenta uppehållstillstånd som norm och ge amnesti till alla ensamkommande barn.” – Jonna Böhler, Föreslagen ersättare i Arbetsmarknad- och socialnämnden för Fi Malmö

https://utansolidaritetstannarsverige.com/4-eu/

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vi-kommer-alltid-att-foersvara-barns-och-maenskliga-raettigheter-1973263

LÅT F! VARA MED OCH FORMA DEMOKRATINS FRAMTID

Demokratiutredningen

Tidigare i vår presenterades Demokratiutredningen ”Låt fler forma framtiden!”. På regeringens hemsida går det att läsa att utredningen föreslår ett nytt mål för demokratipolitiken, att demokratin ska kännetecknas av delaktighet och jämlikhet. Nu är utredningen skickad på remiss till över 400 instanser. På listan finns myndigheter, universitet, landsting, kommuner, föreningar samt politiska partier och deras ungdomsförbund. Däribland Sverigedemokraterna och ungdomsförbundet Ungsvenskarna.

Men Feministiskt initiativ och Unga Feminister saknas. Detta trots att vi finns representerade i 13 kommuner, parlamentariska församlingar som företräder omkring 2,5 miljoner invånare och motsvarar en fjärdedel av Sveriges befolkning. Särskilt anmärkningsvärt blir det att Feministiskt initiativ och Unga 
Feminister inte får möjlighet att svara på remissen eftersom utredningen framför allt handlar om demokrati på kommunal nivå.

En av de stora demokratiska utmaningarna i dagens Sverige är att få människor att delta i det politiska arbetet. Antalet medlemmar i de politiska partierna har sjunkit stadigt, särskilt bland unga. Ett parti bröt trenden. Feministiskt initiativ vitaliserade partipolitiken på ett sätt som ingen annan lyckades med och växte från tusen till 22 500 medlemmar under supervalåret 2014. Unga Feminister växte till närmare 8 000 medlemmar under samma år och blev Sveriges tredje största politiska ungdomsförbund.

Inte kan vi kalla det Demokratiutredningen ”Låt fler forma framtiden!” när det bara är de nuvarande riksdagspartierna som får vara med?

Detta skriver F! Malmös båda ordföranden Jonna Böhler och Toktam Jahangiry, tillsammans med Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco gruppledare Feministiskt initiativ Region Stockholm, Nathalie Bödtker-Lund ordförande Feministiskt initiativ Göteborg och Matilda Köpcke sammankallande Unga Feminister.

Läs hela debattartikeln på dagenssamhalle.se