post

Världsdagen för flyktingar

Det verkar som vi idag är allt för få människor som kan föreställa sig vad det innebär att vara tvingad att fly den plats där en byggt upp sitt liv och har sina rötter. Att inte få uttrycka sin åsikt eller sin kärlek utan att riskera sitt liv. Att tvingas bryta upp och lämna kvar familj och vänner i en verklighet präglad av fattigdom, våld, krig och förföljelse utan att veta när en ska få se dem igen, om en överhuvudtaget får möjligheten att träffas igen. Att veta att det är ens enda chans att ge sina barn en trygghet eller att överleva men med insikten om att flyktvägen också kan innebära ens död. Att inte veta om en kommer att få vara kvar och bygga upp något nytt i det nya landet en kommit till eller om en kommer att bli tillbakaskickad till den plats en flydde från, eller ännu värre, till en plats en aldrig varit på. Att om en får stanna snabbt lära sig ett nytt språk och komma ut i arbete innan en har hunnit bearbeta all trauma  som en överlevt. Att aldrig sluta bli kallad för flykting trots att ens flykt slutade samma sekund som en sökte asyl.

Medans det är alldeles för få personer i maktens rum som kan tänka sig in i en sådan situation så är det alldeles för många som lever mitt i den. Enligt UNHCR:s var det 65,6 miljoner människor som tvingats fly i slutet av 2016, vilket är en ökning 300 000

 

 sedan 2015. I dessa 65,6 miljoner räknas 22,5 miljoner flyktingar där över hälften är barn, 40,3 miljoner internflyktingar och 2,8 miljoner asylsökande. Dessutom finns det 10 miljoner statslösa människor. De har inte bara nekats medborgarskap utan även grundläggande rättigheter såsom utbildning, sjukvård, anställning och rörelsefrihet.

“Medans alla partier idag står för militarism så står vi i Feministiskt initiativ för nedrustning och fredsförebyggande samt fredsbevarande arbete. Sverige har genom sin vapenexport en direkt koppling till människor som tvingas på flykt. Till exempel så vet vi att Colombia är en av de länder med flest internflyktingar, men ändå väljer Sverige att sälja JAS-plan till Colombia. SIPRI kom ut med en rapport som visar att världen spenderar 1686 miljarder dollar, årligen, på militära utgifter. Samtidigt som FN behöver 4,4 miljarder för förhindra den kommande hungersnöden i Sydsudan, nordöstra Nigeria, Somalia och Jemen. Det visar att möjligheterna finns, det är inställningen och prioriteringen som måste ändras.” – Christine Plathner, Ordförande för Fi Malmö