Mingla med F!

Varmt välkomna till Feministiskt initiativs öppna mingelfest lördagen den 24 februari kl. 22-01.

På festen får du chans att träffa och mingla med våra kandidater till riksdagslistan och Feminister från hela Sverige.

Eventet är öppet för alla men du måste anmäla dig genom detta formulär. Det är för att vi ska veta hur många som kommer.

VAD HÄNDER?
Under helgen den 24-25 februari håller Feministiskt initiativ valkonferens och extrainsatt kongress på Moriskan i Malmö.
På konferens kommer vi att välja vilka som kommer stå på riksdagslistan och en partiledare samt presentera vårt valprogram.

I Feministiskt initiativ blandar vi politik med kärlek och öppna möten!
Därför anordnar vi på lördagskvällen den 24 februari mingel och fest som är helt alkoholfritt i spegelsalen på Moriskan. Då är du välkommen hänga med oss!
Ta chansen prata med Feministiskt initiativs partiledare och riksdagskandidater!

Underhållning
Under kvällen 22-01 kommer DJ Neyney att spela. Hon kommer att blanda väl valda låtar som kommer få alla att skaka igång kroppen inför söndagen och ett kärleksfullt valår.

Stöd oss att nå framgång i valet
Evenemanget är gratis men du får gärna skänka en slant till vår valfond, swisha valfritt belopp till 123 043 80 77 och skriv valfond i meddelandefältet. För fler sätt att skänka pengar till valfonden, se här.

Markplan på Moriskan är tillgängligt och det finns rullstolsanspassad toalett. Garderoben finns en trappa ner, men för den som inte kan gå i trappor finns lösning.

Nu är det dags att nominera till F! Malmös styrelse och lista för valet till kommunfullmäktige

 

Nu är det dags att nominera till både ny styrelse och lista till kommunfullmäktige. Innan mars är slut kommer F! Malmö att hålla årsmöte där en ny styrelse kommer väljas och en lokal valkonferens där vi kommer välja vilka som ska stå på Feministiskt initiativs lista i valet 2018 till Malmö kommunfullmäktige.

Nominera till F! Malmös styrelse!

Är du intresserad av att ta lite extra ansvar för F! Malmö under valåret eller känner du någon som du tror skulle passa bra i F! Malmös styrelse? Nominera här.

Vi kommer behöva många feministiska och antirasistiska krafter både i och utanför styrelsen under valåret! Om du inte vill engagera dig i styrelsen men är intresserad av att engagera dig på annat sätt hör av dig till malmo@feministisktinitiativ.se eller kom på någon av våra fikor. Vi gör det tillsammans!

Nominera till Feministiskt initiativs lista till Malmö kommunfullmäktige

Vill du vara med och driva en feministisk och antirasistisk politik i Malmö kommunfullmäktige? Nominera dig här.

Om du nominerar någon annan, glöm inte att fråga personen först.

post

Budget 2018

Så var det budgetdags igen- den tid på året då vi politiker visar vilka satsningar vi ser behöver göras och pekar åt vilket håll vi vill att utvecklingen ska gå. Fi Malmö är bekymrade över att Malmö stad i år hade ett kraftigt ekonomiskt överskott samtidigt som vi inte bara misslyckas med att nå flera viktiga målområden. Däribland en ekologiskt hållbar stad, en stad med bra arbetsvillkor, en stad för barn och unga eller en jämlik stad, i flera fall ser vi att att utvecklingen går åt helt fel håll! Denna bisarra situation uppstår när goda finanser ses som ett mål i sig snarare än som ett verktyg för att skapa ett jämlikt och hållbart samhälle med, vilket är vår utgångspunkt.

I vår budget återfinns flera konkreta jämlikhetssatsningar men även satsningar för att göra Malmö till en trygg och säker stad för alla. Vi tar avsteg från det trygghets tänkandet som idag dominerar det politiska samtalet, där flyktingkris, gängvåld, socialbidragsberoende, fler övervakningskameror och fler poliser fått stå högt på agendan. Fi Malmö menar att detta skapar en bild av att det finns problematiska människor som skapar oönskade situationer för majoritetssamhället. Något som medverkar till att skapa en väldigt missvisande bild av vad trygghet är, vilka som står för otryggheten och vilka vi skapar trygghet för. En situation som spär på den upplevda otryggheten, lika mycket för den som utmålas som hotet som för den som upplever sig hotad.

I vår budget tar vi krafttag för att göra Malmö en trygg och säker stad för alla, särskilt för våra barn och unga. Hemlösheten bland barn har ökat och i år lever över tusen av Malmös barn i hemlöshet, det rör sig om över 400 barnfamiljer. För dessa vill vi att socialtjänsten ska kunna gå in som borgenärer med möjlighet att låna pengar till en deposition för andrahandsuthyrning, en lösning som är betydligt bättre än att placeras i allt för dyra, tillfälliga boendelösningar med allt för låg standard. För att minska på de ojämlika uppväxtvillkor för de 31 procent av Malmös barn som växer upp i fattigdom satsar vi på att utöka försörjningsstödet under sommar och jullov, vi satsar även på ett pilotprojekt med frukost i skolan, på några av de skolor med sämst studieresultat. Bland våra övriga trygghetssatsningar för våra barn och unga ingår fler fältarbetare ute i våra bostadsområden, fler mötesplatser för unga med tydligt fokus på genus och jämställdhet och ungas organisering, satsningar på normkritisk pedagogik och antirasism i skolan för att öka tryggheten bland våra skolbarn som allt för ofta vittnar om kränkningar.

HÄR kan ni läsa budgeten i sin helhet

post

Stöd Kontrapunkt!

När Malmö stads “trygghetsnät” visat sig inte vara till för alla invånare har Kontrapunkt varit där, som en liten ö i det stora havet, och visat att när allt känns hopplöst, när en inte ser en väg ut, så finns det en varm och trygg plats. En plats där volontärer dag och natt arbetar för att Malmö ska vara vad det borde vara, en solidarisk stad öppen för alla. Kontrapunkt är en kulturförening som bildades för nio år sedan med mål att först och främst vara en fristad för kulturutövning. Fi Malmö ser att Kontrapunkt har tagit ett enormt ansvar i det som vi anser bör ligga innanför välfärdens ramar, en välfärd som inte endast ska tillhöra medborgare utan alla invånare. Att kontrapunkt, utan kommunalt stöd, tagit detta medmänskliga ansvar bör absolut inte förstås som en självklarhet för en kulturförening. När politisk ovilja och byråkrati stoppar medmänsklighet och ansvarstagande, så är det inte den visade solidariteten som bör brytas ner utan det är bromsklossen för den att växa som måste tas bort. För ansvaret försvinner inte bara för att en blundar för det. Kontrapunkt har dessutom, trots allt motarbete de stött på, visat att solidaritet inte är en bristvara utan att det som krävs är en plats för den att uttryckas på. Vi är många som fylls med hopp av att se och få vara med i Kontrapunkts arbete. Att se den kraft som kan skapas i att göra något tillsammans.Att det är möjligt att förändra. Kontrapunkt har ideligen visat att det som av Malmö stad framställts som ogenomförbart faktiskt är görbart. När de tagit detta ansvar för vårt samhälle har de också visat att det är möjligt att skapa en plats där alla får plats. Kontrapunkt har visat att Malmö inte bara är en del av världen, utan att vi även tänker vara det i praktiken.

Vi vill lyfta och uppmärksamma den rörelse Kontrapunkt är och det engagemang som fått skapats hos Kontrapunkt och spridits i vår stad. Det är en plats där det samhälleliga engagemanget fått ett resultat, något så viktigt för ett samhälle. Att som invånare vara en del av det som händer och möjligheten till att just vara en del i detta skeende. Det är därav med sorg vi fått konstatera att Kontrapunkt har tvingats stänga och att en stor del av Malmös solidaritetsrörelse har förlorat en trygg plats att vara på och verka ifrån.

Den förmåga till organisering som Kontrapunkt uppvisat, till exempel hösten 2015 när människor på flykt kom till vår stad och Kontrapunkt öppnade upp sina dörrar eller som när Malmö stad avhyste de romska EU-medborgarna från boplatsen på Sorgenfri. Att erbjuda tak över huvudet, en varm matbit och tillgång till något så basalt som rent vatten och toaletter till människor i nöd är något Malmö stad tydligen misslyckats med men som Kontrapunkt lyckats erbjuda. Denna förmåga till organisering är något som Fi Malmö anser att Malmö stad skall använda som lärande exempel. Fi Malmö anser att Kontrapunkt och den verksamhet inom Kontrapunkt som täckt upp för kommunens brister måste få lov att finnas kvar. I en situation som denna då en plats och förening som tagit så mycket ansvar och bidragit till Malmö på det sätt som Kontrapunkt gjort riskerar att försvinna, borde Malmö stad som första steg fråga sig, vad kan vi göra? Kan vi erbjuda annan lokal? Vilka invånare i vår stad kommer drabbas när Kontrapunkt tvingas stänga? Och hur ska kommunen nu bättre sent än aldrig ta sitt ansvar?

Adam Nilsson, Styrelseledamot F! Malmö
Jonna Böhler, Ersättare i Arbetsmarknad- och socialnämnden för F! Malmö

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/stoed-kontrapunkt-2032338

post

Världsdagen för flyktingar

Det verkar som vi idag är allt för få människor som kan föreställa sig vad det innebär att vara tvingad att fly den plats där en byggt upp sitt liv och har sina rötter. Att inte få uttrycka sin åsikt eller sin kärlek utan att riskera sitt liv. Att tvingas bryta upp och lämna kvar familj och vänner i en verklighet präglad av fattigdom, våld, krig och förföljelse utan att veta när en ska få se dem igen, om en överhuvudtaget får möjligheten att träffas igen. Att veta att det är ens enda chans att ge sina barn en trygghet eller att överleva men med insikten om att flyktvägen också kan innebära ens död. Att inte veta om en kommer att få vara kvar och bygga upp något nytt i det nya landet en kommit till eller om en kommer att bli tillbakaskickad till den plats en flydde från, eller ännu värre, till en plats en aldrig varit på. Att om en får stanna snabbt lära sig ett nytt språk och komma ut i arbete innan en har hunnit bearbeta all trauma  som en överlevt. Att aldrig sluta bli kallad för flykting trots att ens flykt slutade samma sekund som en sökte asyl.

Medans det är alldeles för få personer i maktens rum som kan tänka sig in i en sådan situation så är det alldeles för många som lever mitt i den. Enligt UNHCR:s var det 65,6 miljoner människor som tvingats fly i slutet av 2016, vilket är en ökning 300 000

 

 sedan 2015. I dessa 65,6 miljoner räknas 22,5 miljoner flyktingar där över hälften är barn, 40,3 miljoner internflyktingar och 2,8 miljoner asylsökande. Dessutom finns det 10 miljoner statslösa människor. De har inte bara nekats medborgarskap utan även grundläggande rättigheter såsom utbildning, sjukvård, anställning och rörelsefrihet.

“Medans alla partier idag står för militarism så står vi i Feministiskt initiativ för nedrustning och fredsförebyggande samt fredsbevarande arbete. Sverige har genom sin vapenexport en direkt koppling till människor som tvingas på flykt. Till exempel så vet vi att Colombia är en av de länder med flest internflyktingar, men ändå väljer Sverige att sälja JAS-plan till Colombia. SIPRI kom ut med en rapport som visar att världen spenderar 1686 miljarder dollar, årligen, på militära utgifter. Samtidigt som FN behöver 4,4 miljarder för förhindra den kommande hungersnöden i Sydsudan, nordöstra Nigeria, Somalia och Jemen. Det visar att möjligheterna finns, det är inställningen och prioriteringen som måste ändras.” – Christine Plathner, Ordförande för Fi Malmö

 

post

Nu startar valsamordningsgruppen: Förbered inför valrörelsen 2018

I september 2018 är det dags för val igen, men redan nu finns mycket vi kan göra för att förbereda inför den kommande valrörelsen. Därför startar vi nu en grupp för valsamordning. Gruppens uppdrag är att tänka igenom hur vi kan förbereda oss på bästa sätt och vad vi kan göra för att vara redo när valrörelsen drar igång.

Gruppen har stora möjligheter att styra över sitt arbete. De kan t.ex. föreslå materialinköp som kan behövas under valrörelsen eller ordna föreläsningar om kommunpolitik för alla som är intresserade av att stå på valsedeln till kommunfullmäktige m.m. Är du intresserad av att ingå i gruppen för valsamordning och jobba med F! Malmös förberedelser för valåret 2018? Skriv till oss på malmo@feministisktinitiativ.se och ange valsamordningsgrupp i ämnesraden.

post

Jonna Böhler håller tal på manifestationen ”Utan solidaritet stannar Sverige”


”Hej alla och tack till er som arrangerat denna mycket viktiga manifestation och dagens strejk ”Utan solidaritet stannar Sverige”

Jag heter Jonna Böhler och kommer från Feministiskt initiativ. Jag vill idag prata om våra mänskliga rättigheter, om solidaritet och om demokrati.

Vi har länge sett hur mänskliga rättigheterna långsamt, men säkert urholkas. Inte minst genom att rätten till asyl åsidosätts. Det är när människor flyr för sina liv som respekten för rätten till skydd är som allra viktigast. Att se till så att mänskliga rättigheter uppfylls är inte något som kan diskuteras. Det är något vi i alla lägen måste praktisera. Allt annat är ett hot mot demokratin.

Det är ett hot mot demokratin för att sverige som demokratiskt land antagit de mänskliga rättigheterna. Det är ett hot mot demokratin också för att de av oss som idag utsätts för den fruktansvärda asylpolitiken, de av oss som blir omflyttade  från kommun till kommun med några timmars varsel, de av oss  som slits upp från sociala kontaktnät och skola, de av oss som tvingas leva under den ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär. Ni förnekas rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, en rättighet som omfattar rättigheter som social trygghet, fysisk och psykisk hälsa och utbildning.

Detta är rättigheter som på regeringens hemsida om de mänskliga rättigheterna anges som nödvändiga för en fungerande demokrati.  Det skrivs att det ”krävs en viss basnivå av materiell standard för att den enskilde ska ha kraft och råd att utöva sina politiska rättigheter”. Jag ville prata om demokrati för att möjligheten att påverka den politik som just nu drabbar så hårt görs mindre för de av oss som drabbas hårdast.

En bra början för att stärka de mänskliga rättigheterna och stärka barnrätten är att genomföra de krav vi idag strejkat för, möjliggör familjeåterförening, stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande barn på flykt, ge permanenta uppehållstillstånd som norm, ge amnesti till alla ensamkommande barn.  Stoppa sveriges finansiering av krig!

Jag vill även prata om solidaritet för att Solidaritet är något vi i dessa tider behöver praktisera!  För att solidaritet innebär att kollektivt ta ansvar för något. De av oss som har privilegiet att ha dessa rättigheter, vi måste visa att de av oss som nu fråntas rättigheter inte står ensamma! Vi står bredvid, redo att fortsätta försvara ALLAS mänskliga rättigheter! För vi vet att utan solidaritet stannar inte bara sverige! Utan solidaritet stannar världen!

Tack!”

 

post

Vi kommer alltid att försvara barns och mänskliga rättigheter

Vi ställer oss självklart bakom strejken “Utan solidaritet stannar Sverige”.
En strejk med kraven:

1. Möjliggör familjeåterförening
2. Stoppa gränskontrollerna
3. Stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn
4. Rösta nej till EU:s asylpaket
5. Säkra flyktvägar
6. Stoppa Sveriges finansiering av krig
7. Stäng alla förvar
8. Se till människors skyddsbehov, inte arbetsförmåga
9. Permanenta uppehållstillstånd som norm och amnesti till ensamkommande barn
10. Stoppa rasismen – ta rasismens våld på allvar!

Vi ser hur de mänskliga rättigheterna och inte minst rätten till asyl åsidosätts. Det är när människor flyr för sina liv som respekten för rätten till skydd är som viktigast. Att se till så att mänskliga rättigheter uppfylls är inte något diskuterbart utan något vi i alla lägen måste praktisera, allt annat är ett hot mot demokratin. Därför är det självklart för oss att backa strejken som bland annat kräver säkra flyktvägar, att se till människors skyddsbehov och inte arbetsförmåga, stänga alla förvar och stoppa Sveriges finansiering av krig.” – Katerin Mendez, Gruppföreträdare i Fi Malmö

Politiker har en plikt att driva och praktisera den politik de pratar om. När regeringen säger sig ha som avsikt att göra barnkonventionen till lag, måste de även praktisera det genom att bland annat möjliggöra familjeåterförening, stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn, ge permanenta uppehållstillstånd som norm och ge amnesti till alla ensamkommande barn.” – Jonna Böhler, Föreslagen ersättare i Arbetsmarknad- och socialnämnden för Fi Malmö

https://utansolidaritetstannarsverige.com/4-eu/

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vi-kommer-alltid-att-foersvara-barns-och-maenskliga-raettigheter-1973263

post

Fi Malmö får en ny gruppföreträdare

Fi Malmö har sedan sommaren 2016 haft en roterande gruppföreträdare. Beslutet togs eftersom att Fi Malmö strävar efter att var ett icke-hierarkisk, demokratisk och kunskapsutjämnande parti.

Den 1 maj ersatte Katerin Mendez avgående Lisa Rydje. Vi vill tacka Lisa för sin fantastiska insats och samtidigt hälsa Katerin varmt välkommen som gruppföreträdare. Katerin kommer att vara Fi Malmös gruppföreträdare under sex månader, fram till sista oktober.

Katerin är socionom och arbetar till vardags som kurator på en gymnasieskola. Förutom sitt engagemang i Fi Malmö är hon den första från Feministiskt initiativ att inneha en plats i SKL, Sveriges kommuner och landsting, där hon sitter i den socialpolitiska beredningen. Utöver det fokuserar hon på sitt uppdrag som Socialpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ. Katerin brinner för barn och ungas rättigheter, mänsklig säkerhet och en praktiserande antirasism.

Hur känns det att nu vara gruppföreträdare för Fi Malmö?
Ska jag vara helt ärligt känns det inget speciellt. Vi har ju alla delat på ansvaret, hitintills – vi gör det tillsammans!

Vad kommer du att fokusera på i din nya roll?
Jag kommer att fokusera på att få till insynsplatser i våra nämnder och styrelser.
Bättre sent än aldrig! Min förhoppning är att den styrande minoriteten möter oss i detta, då det stärker demokratin. Som det ser ut i dag, tog vi för ett tag sedan beslut i kommunfullmäktige om öppna möten i våra nämnder för våra invånare. Detta räcker dock inte, då vissa nämnder förbehöll sig rätten med hänsyn till sekretessen att få ha slutna möten. Jag vill lyfta att det behövs strukturer som tillåter mindre politiska partier att ta del av diskussionerna och besluten, där de sker, när de tas. Jag menar att insynsplatser är ett absolut måste för Fi Malmö, om vi ska kunna föra vår politik med samma förutsättningar som alla andra partier i Malmö kommunfullmäktige.

Vad är dina förhoppningar?
Jag hoppas på att kunna öppna upp för större delaktighet för Fi Malmö i våra politiska rum, att bredda det politiska samarbetet och skapa strukturer i vår kommunfullmäktigegrupp för att ge plats åt mer aktivism i vårt parlamentariska uppdrag. 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/fi-malmoe-faar-en-ny-gruppfoeretraedare-1965109

Vi driver ihärdigt frågan om våld och förtryck i hederns namn både kommunalt och nationellt

Feministiskt initiativ är ett parti som driver politik för att främja en vardag fri från våld. Det innebär att vår politik konsekvent verkar motvåld i alla dess former.
För oss är det självklart att allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket uttalat motiv förövaren har. Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är grundläggande mänskliga rättigheter som måste säkras hur våldet än tar sig uttryck.

Dessvärre verkar det som att Frida Svensson (L), Niels Paarup-Petersen (C) och Anja Sonesson (M) anslutit sig till våra politiska meningsmotståndare som, särskilt i denna fråga väljer att brista i saklighet och allt för ofta ägnar sig åt spekulationer och ibland till och med medvetet sprider vilseledande uppgifter om var Feministiskt initiativ står när det gäller våld (Aktuella frågor 30/3).

Så länge Feministiskt initiativ vägrar ställa upp på problembeskrivningar som lägger skulden på islam eller på ”massinvandring”, eller att våld är avvikande beteende om förövaren heter Anders men kulturellt om han heter Ahmed, anklagas vi för att inte våga se det problem som hedersförtryck utgör.

För oss är problemformuleringen central, i synnerhet i en tid då rasistisk retorik florerar. Vi verkar för att en analys fri från rasistiska fördomar och stereotypa förklaringsmodeller skall vinna mark och ser ett behov av normkritiska och antirasistiska politiska förslag som gör upp med en segregerande och stigmatiserande politik.

På det nationella planet verkar Feministiskt initiativ för att begreppet ”närstående” i kriterierna för brottsrubriceringarna grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, ska inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk. Dessutom anser vi att asylsökande barn som är gifta ska räknas som ensamkommande barn och skyddas från barnäktenskap bland annat genom att äktenskap där någon av makarna är minderårig, upplöses.

I Malmö verkar vi för att staden ska arbeta fram kommunövergripande riktlinjer för arbete med barn och unga som utsätts för våld och förtryck i namn av heder och att personal som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar ska erbjudas utbildning med ett tydligt antirasistiskt och normkritiskt perspektiv. Vi verkar också för att Malmö stad tillsammans med Region Skåne kartlägger hur många som utsatts för könsstympning ochdriver informationskampanjer som motverkar det.

Vi vänder oss även till grupper som vanligtvis osynliggörs när det gäller våld i hederns namn – så även av de tre debattörerna i deras inlägg på Aktuella frågor.
Det handlar om homosexuella, bisexuella, trans, queera, intersexuella och asexuella ungdomar. Och pojkar och unga män som utsätts för våld i namn av heder genom att de tvingas delta i förtrycket av sina släktingar. För dessa grupper behövs att råd, stöd och information tas fram.

Om Frida Svensson, Niels Paarup-Petersen och Anja Sonesson hade ansträngt sig och kollat upp vår politik hade de hittat en rad konkreta politiska förslag.

Vi driver ihärdigt frågan om våld och förtryck i hederns namn både kommunalt och nationellt och lägger fram politik för att ta tag i problemen från roten – inte bara stilla symptomen.

Katerin Mendez, socialpolitisk talesperson Fi och kommunfullmäktigeledamot, Malmö
Lisa Rydje, gruppföreträdare och kommunfullmäktigeledamot, Malmö
Sanne Petersson, kommunfullmäktigeledamot, Malmö
Emelie Bardon, kommunfullmäktigeledamot, Malmö

 

https://www.sydsvenskan.se/2017-04-03/vi-driver-ihardigt-fragan-om-vald-och-fortryck-i-hederns-namn-bade-kommunalt-och-nationellt