post

Jonna Böhler håller tal på manifestationen ”Utan solidaritet stannar Sverige”


”Hej alla och tack till er som arrangerat denna mycket viktiga manifestation och dagens strejk ”Utan solidaritet stannar Sverige”

Jag heter Jonna Böhler och kommer från Feministiskt initiativ. Jag vill idag prata om våra mänskliga rättigheter, om solidaritet och om demokrati.

Vi har länge sett hur mänskliga rättigheterna långsamt, men säkert urholkas. Inte minst genom att rätten till asyl åsidosätts. Det är när människor flyr för sina liv som respekten för rätten till skydd är som allra viktigast. Att se till så att mänskliga rättigheter uppfylls är inte något som kan diskuteras. Det är något vi i alla lägen måste praktisera. Allt annat är ett hot mot demokratin.

Det är ett hot mot demokratin för att sverige som demokratiskt land antagit de mänskliga rättigheterna. Det är ett hot mot demokratin också för att de av oss som idag utsätts för den fruktansvärda asylpolitiken, de av oss som blir omflyttade  från kommun till kommun med några timmars varsel, de av oss  som slits upp från sociala kontaktnät och skola, de av oss som tvingas leva under den ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär. Ni förnekas rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, en rättighet som omfattar rättigheter som social trygghet, fysisk och psykisk hälsa och utbildning.

Detta är rättigheter som på regeringens hemsida om de mänskliga rättigheterna anges som nödvändiga för en fungerande demokrati.  Det skrivs att det ”krävs en viss basnivå av materiell standard för att den enskilde ska ha kraft och råd att utöva sina politiska rättigheter”. Jag ville prata om demokrati för att möjligheten att påverka den politik som just nu drabbar så hårt görs mindre för de av oss som drabbas hårdast.

En bra början för att stärka de mänskliga rättigheterna och stärka barnrätten är att genomföra de krav vi idag strejkat för, möjliggör familjeåterförening, stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande barn på flykt, ge permanenta uppehållstillstånd som norm, ge amnesti till alla ensamkommande barn.  Stoppa sveriges finansiering av krig!

Jag vill även prata om solidaritet för att Solidaritet är något vi i dessa tider behöver praktisera!  För att solidaritet innebär att kollektivt ta ansvar för något. De av oss som har privilegiet att ha dessa rättigheter, vi måste visa att de av oss som nu fråntas rättigheter inte står ensamma! Vi står bredvid, redo att fortsätta försvara ALLAS mänskliga rättigheter! För vi vet att utan solidaritet stannar inte bara sverige! Utan solidaritet stannar världen!

Tack!”