post

Vi kommer alltid att försvara barns och mänskliga rättigheter

Vi ställer oss självklart bakom strejken “Utan solidaritet stannar Sverige”.
En strejk med kraven:

1. Möjliggör familjeåterförening
2. Stoppa gränskontrollerna
3. Stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn
4. Rösta nej till EU:s asylpaket
5. Säkra flyktvägar
6. Stoppa Sveriges finansiering av krig
7. Stäng alla förvar
8. Se till människors skyddsbehov, inte arbetsförmåga
9. Permanenta uppehållstillstånd som norm och amnesti till ensamkommande barn
10. Stoppa rasismen – ta rasismens våld på allvar!

Vi ser hur de mänskliga rättigheterna och inte minst rätten till asyl åsidosätts. Det är när människor flyr för sina liv som respekten för rätten till skydd är som viktigast. Att se till så att mänskliga rättigheter uppfylls är inte något diskuterbart utan något vi i alla lägen måste praktisera, allt annat är ett hot mot demokratin. Därför är det självklart för oss att backa strejken som bland annat kräver säkra flyktvägar, att se till människors skyddsbehov och inte arbetsförmåga, stänga alla förvar och stoppa Sveriges finansiering av krig.” – Katerin Mendez, Gruppföreträdare i Fi Malmö

Politiker har en plikt att driva och praktisera den politik de pratar om. När regeringen säger sig ha som avsikt att göra barnkonventionen till lag, måste de även praktisera det genom att bland annat möjliggöra familjeåterförening, stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn, ge permanenta uppehållstillstånd som norm och ge amnesti till alla ensamkommande barn.” – Jonna Böhler, Föreslagen ersättare i Arbetsmarknad- och socialnämnden för Fi Malmö

https://utansolidaritetstannarsverige.com/4-eu/

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/vi-kommer-alltid-att-foersvara-barns-och-maenskliga-raettigheter-1973263