post

Fi Malmö får en ny gruppföreträdare

Fi Malmö har sedan sommaren 2016 haft en roterande gruppföreträdare. Beslutet togs eftersom att Fi Malmö strävar efter att var ett icke-hierarkisk, demokratisk och kunskapsutjämnande parti.

Den 1 maj ersatte Katerin Mendez avgående Lisa Rydje. Vi vill tacka Lisa för sin fantastiska insats och samtidigt hälsa Katerin varmt välkommen som gruppföreträdare. Katerin kommer att vara Fi Malmös gruppföreträdare under sex månader, fram till sista oktober.

Katerin är socionom och arbetar till vardags som kurator på en gymnasieskola. Förutom sitt engagemang i Fi Malmö är hon den första från Feministiskt initiativ att inneha en plats i SKL, Sveriges kommuner och landsting, där hon sitter i den socialpolitiska beredningen. Utöver det fokuserar hon på sitt uppdrag som Socialpolitisk talesperson för Feministiskt initiativ. Katerin brinner för barn och ungas rättigheter, mänsklig säkerhet och en praktiserande antirasism.

Hur känns det att nu vara gruppföreträdare för Fi Malmö?
Ska jag vara helt ärligt känns det inget speciellt. Vi har ju alla delat på ansvaret, hitintills – vi gör det tillsammans!

Vad kommer du att fokusera på i din nya roll?
Jag kommer att fokusera på att få till insynsplatser i våra nämnder och styrelser.
Bättre sent än aldrig! Min förhoppning är att den styrande minoriteten möter oss i detta, då det stärker demokratin. Som det ser ut i dag, tog vi för ett tag sedan beslut i kommunfullmäktige om öppna möten i våra nämnder för våra invånare. Detta räcker dock inte, då vissa nämnder förbehöll sig rätten med hänsyn till sekretessen att få ha slutna möten. Jag vill lyfta att det behövs strukturer som tillåter mindre politiska partier att ta del av diskussionerna och besluten, där de sker, när de tas. Jag menar att insynsplatser är ett absolut måste för Fi Malmö, om vi ska kunna föra vår politik med samma förutsättningar som alla andra partier i Malmö kommunfullmäktige.

Vad är dina förhoppningar?
Jag hoppas på att kunna öppna upp för större delaktighet för Fi Malmö i våra politiska rum, att bredda det politiska samarbetet och skapa strukturer i vår kommunfullmäktigegrupp för att ge plats åt mer aktivism i vårt parlamentariska uppdrag. 

https://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/fi-malmoe-faar-en-ny-gruppfoeretraedare-1965109