Vi driver ihärdigt frågan om våld och förtryck i hederns namn både kommunalt och nationellt

Feministiskt initiativ är ett parti som driver politik för att främja en vardag fri från våld. Det innebär att vår politik konsekvent verkar motvåld i alla dess former.
För oss är det självklart att allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket uttalat motiv förövaren har. Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är grundläggande mänskliga rättigheter som måste säkras hur våldet än tar sig uttryck.

Dessvärre verkar det som att Frida Svensson (L), Niels Paarup-Petersen (C) och Anja Sonesson (M) anslutit sig till våra politiska meningsmotståndare som, särskilt i denna fråga väljer att brista i saklighet och allt för ofta ägnar sig åt spekulationer och ibland till och med medvetet sprider vilseledande uppgifter om var Feministiskt initiativ står när det gäller våld (Aktuella frågor 30/3).

Så länge Feministiskt initiativ vägrar ställa upp på problembeskrivningar som lägger skulden på islam eller på ”massinvandring”, eller att våld är avvikande beteende om förövaren heter Anders men kulturellt om han heter Ahmed, anklagas vi för att inte våga se det problem som hedersförtryck utgör.

För oss är problemformuleringen central, i synnerhet i en tid då rasistisk retorik florerar. Vi verkar för att en analys fri från rasistiska fördomar och stereotypa förklaringsmodeller skall vinna mark och ser ett behov av normkritiska och antirasistiska politiska förslag som gör upp med en segregerande och stigmatiserande politik.

På det nationella planet verkar Feministiskt initiativ för att begreppet ”närstående” i kriterierna för brottsrubriceringarna grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, ska inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk. Dessutom anser vi att asylsökande barn som är gifta ska räknas som ensamkommande barn och skyddas från barnäktenskap bland annat genom att äktenskap där någon av makarna är minderårig, upplöses.

I Malmö verkar vi för att staden ska arbeta fram kommunövergripande riktlinjer för arbete med barn och unga som utsätts för våld och förtryck i namn av heder och att personal som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar ska erbjudas utbildning med ett tydligt antirasistiskt och normkritiskt perspektiv. Vi verkar också för att Malmö stad tillsammans med Region Skåne kartlägger hur många som utsatts för könsstympning ochdriver informationskampanjer som motverkar det.

Vi vänder oss även till grupper som vanligtvis osynliggörs när det gäller våld i hederns namn – så även av de tre debattörerna i deras inlägg på Aktuella frågor.
Det handlar om homosexuella, bisexuella, trans, queera, intersexuella och asexuella ungdomar. Och pojkar och unga män som utsätts för våld i namn av heder genom att de tvingas delta i förtrycket av sina släktingar. För dessa grupper behövs att råd, stöd och information tas fram.

Om Frida Svensson, Niels Paarup-Petersen och Anja Sonesson hade ansträngt sig och kollat upp vår politik hade de hittat en rad konkreta politiska förslag.

Vi driver ihärdigt frågan om våld och förtryck i hederns namn både kommunalt och nationellt och lägger fram politik för att ta tag i problemen från roten – inte bara stilla symptomen.

Katerin Mendez, socialpolitisk talesperson Fi och kommunfullmäktigeledamot, Malmö
Lisa Rydje, gruppföreträdare och kommunfullmäktigeledamot, Malmö
Sanne Petersson, kommunfullmäktigeledamot, Malmö
Emelie Bardon, kommunfullmäktigeledamot, Malmö

 

https://www.sydsvenskan.se/2017-04-03/vi-driver-ihardigt-fragan-om-vald-och-fortryck-i-hederns-namn-bade-kommunalt-och-nationellt